Ana içeriğe atla

Konuşmacı Nedir?

Simultane bir tercümenin kalitesi konuşmacılar ile tercümanlar arasındaki ahenkli/uyum içinde çalışmaya bağlıdır.

Evrakları vaktinde tercümanların hizmetine sununuz.

Profesyonel tercümanlar her görev için hazırlık yaparlar. Konuşmanızın içeriğine ne kadar çok aşina iseler o kadar daha belirgin şekilde onu başka bir dile aktarabilirler. 

Her zaman bir  mikrofona konuşunuz.

Simultane tercümanlar sesten izoleli kabinlerde çalışırlar ve sizi kulaklık üzerinden duyabilirler. Şayet sunumunuz sırasında serbest hareket etmek isterseniz, öncelikle konferans bir takılabilen mikrofon rica ediniz.

Uygun bir konuşma hızına dikkat ediniz.

Simultane tercümanlar bakışlarını daima konuşmacıya yöneltirler. Böylece onların jest ve mimiklerini de tercüme sırasında dikkate alabilirler. Tercümanlara kısa bir bakış onlara tercümanların konuşma hızını takip edip edemeyeceklerini görme imkanı tanır. 

Mümkünse serbest konuşunuz.

Serbest yapılan konuşmalar dinlemeyi kolaylaştırırlar. Şayet bir metni okumanız gerekirse, metin önceden tercümanlarda bulunmalıdır. Hızlı okumayınız. Sadece tercümanlar değil dinleyiciler de sizi o kadar iyi takip edebilirler.   

Atasözlerinden, kelime oyunlarından ve şakalardan sakınınız.

Hatta kelime oyunları ve şakalar bir konuşma katılımını zayıflatır , ancak bunların başka bir dile aktarılmasına nadiren rastlanır.

Sayıları ve özel isimleri açık şekilde telaffuz ediniz .

Aslında özel isimler ve sayılar bir konuşmacı için normalde çok bilinen bir şeydir. Bu yüzden konuşmacı bunları nispeten hızlı şekilde telaffuz etmeye meyillidir. Dinleyiciler ve tercümanlar için zaten bu bilgiler sık rastlanan şeyler değildirler.   

Kısaltmaları açıklayınız.

Birçok kısaltmanın dışardakilere ilk etapta açılımları yapılmaz. Kısa bir açıklama anlamayı kolaylaştırır.