Ana içeriğe atla

Metin Düzenleme Hizmetleri

Uzun bir çalışmadan sonra son cümle yazıldı, son nokta konuldu. O halde metin nihayet bitti, gerçekten bitti mi? Hatta bazı insanlar sanki temiz bir yazım işinden oluşan iyi ve etkili bir metin hazırladıklarını sanırlar. Ancak bir metin yazma tek bir ve her şeyden son çalışma adımı değildir. Bir metin hazırlama çoğunlukla her şeyden önce üç önemli basamağa ayrılır:

 1. Planlama, kağıda dökme/tasarlama, yapısını belirlemek
 2. Yazmak
 3. Düzeltmek ve basılacak eseri incelemek

Bir metnin hazırlanması nihayet yazma ile sona erer. Bunu ayrıca düzeltme veya redaksiyon takip eder.

Bir redaksiyon nedir ve buna kimin ihtiyacı vardır?

Düzeltme ve redaksiyonda metinlerin yeniden gözden geçirilmesinin iki şekli söz konusudur. Bu konuda her zaman daha sık kullanılan iyi bir düşünce “metni en iyi biçime getirmedir”. Düzeltme ve redaksiyon bilhassa sonradan hazır bir metne nasıl ekleneceği konusunda farklılıklar gösterirler:   

 • Düzeltme: İmla, işaret yerleştirme ve gramerin kesin şekilde yeniden gözden geçirilmesi ve düzeltme
 • Redaksiyon: Düzeltmeye ek olarak bir metnin anlatımı/stilistiği yapı ve kuruluşunun ve aynı şekilde mantık ve anlaşılırlığı ve sair durumların düzeltilmesi için yeniden gözden geçirme ve tavsiyeler.  

Bununla redaksiyon esas olarak bir düzeltmeden biraz daha fazla kapsamlıdır.  İki kavram arasındaki açık ayrılıklar ancak her zaman basit değildir ve arada bir eş anlamlı da kullanılırlar. Ayrıca basılacak eseri inceleme bir metnin neye ve hangi görüşe göre en iyi biçime getirilmesi gerektiği konusunda tekrar aralarında bölümlendirilir. Örneğin:     

 • Uzman vasıtasıyla redaksiyon: Bir uzman redaktör vasıtasıyla bir metnin uzman gözüyle doğruluğunun yeniden gözden geçirilmesi.
 • Bilimsel redaksiyon: Bu tür metin türünün özellikleri konusunda akademik bir metnin yeniden gözden geçirilmesi. ( Kaynakça bilgileri, bilimsel yazı v.s.)
 • Tercüme redaksiyonu: Nihai metin ve tercümenin eşitlemesi/ayarlanması dahil tercümelerin en iyi biçime getirilmesi
 • SEO (İnternette arama motoru operatörü) -redaksiyon: Onlayın alanda, bilhassa arama motoru-kullanılabilirliği açısından kullanım için metinlerin özel olarak en iyi biçime getirilmesi.

Metnin en iyi biçime getirilmesinin her türlü başarı ve anlamı hiçbir şekilde hafife alınmamalıydı. Yazım kuralı ve gramer inceleme programları hatta daha fazla hatalar buluyor ancak bu hepsinde değil. Örneğin şayet bir yazım hatasıyla doğru bir kelime ortaya çıkarsa bu yerdeki şartlar altında asla bir anlam vermemesine rağmen bu programlar tarafından doğru olarak sınıflandırılır. Kendi metinlerinin doğru okunması da sadece oldukça sınırlı olarak tavsiye edilebilir. Metinde uzun ve yoğun bir çalışmayla yazıcılar sıklıkla adeta çalışma körüdürler.      

Tercümelerin en iyi biçime getirilmesi

Tercüme bölümü/servisi olarak ağırlık noktamız bilhassa tercüme redaktörleridir. En iyi biçime getirmenin bu özel şeklinde söz konusu olan:

 1. Tercüme okuyucusu için iyi bir okunabilirliğin ve anlaşılırlığın sağlanması. Buna bilhassa yazım kuralının (yazım denetiminin) yeniden gözden geçirilmesi tercümede gramer ve anlam/stilistik dahildir.
 2. Metnin gerçek şekilde tercüme edilmesini ve gerçekten de tam ve doğru olmasını, yani tercüme yaparken hiçbir kelime, cümle veya yan cümlenin tercüman tarafından yanlışlıkla atlanmaması veya es geçilmemesini sağlamak.  

Tercüme bölümümüzün tercümelerinde her zaman bir tercüme editörü çalışmaya dahil edilmiştir. Başka taraftan aldığınız daha önce yapılmış tercümeleri de bize incelettirebilirsiniz. Ancak tercümenin kalitesine göre bir düzeltme ve redaksiyon için yapılacak zahmet komple yeni bir tercüme yapılmasının belki de daha uygun olması kadar büyük olabilir. Sizin için en uygun ve avantajlı olan imkanı ön planda tutmanız konusunda sizi bilgilendirmekten memnuniyet duyarız.  

Dünyanın 40’dan fazla dilinde hizmet veren redaktörler

Her halükarda haklarında size bizzat tercümelerde sunabileceğimiz tüm diller için tercüme redaktörlerinin sorumluluğunu alıyoruz. Şu anda bunlar dünyanın 40’dan fazla çeşitli dilleridir. Bunlardan bilhassa geniş çapta yaygın olanlar İngilizce, İspanyolca veya Rusça şimdiye kadar daha az çapta yaygın diller ise Estonca, Afrikanca veya Galce’ dir.        

Tercümelerin en iyi biçime getirilmesi yanında sizin için severek tüm tercüme dillerimizdeki metinler için düzeltmenin her bir diğer şeklini de sorumluluğunu üstleniyoruz. O halde örneğin İngilizce tıbbi bir doktora çalışması için bir redaksiyona mı ihtiyacınız var size bu konuda da severek yardımcı oluyoruz.

Metinlerinizin en iyi biçime getirilmesi için bizim hizmetlerimiz konusunda sorularınız var mı? O halde çekinmeyiniz ve bizimle irtibat kurunuz. Bunu telefonla, Mail ile veya Kontak formumuz üzerinden yapabilirsiniz. Servis ekibimiz hizmetlerimiz konusunda size severek bilgi vermeye hazırdır.