Ana içeriğe atla
Fivestar: 
Average: 4.4 (8 votes)

İngilizce Belge Çeviri

Öğrenim belgesi, yüksek öğrenin belgesi, emniyete ait sabıka belgesi, çalışma belgesi veya tasdik ve kabul belgesi gibi belgelerin yurtdışında işveren veya resmi kuruma göre yeterli tercümelerinin gerekli olup olmaması konusunda genellikle ekonomi dilinde bir numara İngilizcedir. Yasal geçerlilik kazanması için kural olarak bu tercümeler mahkemece yeminli bir tercüman tarafından tasdik edilmelidirler.

Bu konuda bilmeniz gereken her şeyi aşağıdaki bölümlerde elinize vermek, size yardımcı olmak istiyoruz. Bilgi isterseniz/sorularınız olursa tabii ki her zaman severek şahsen de emrinizdeyiz.   

Hangi belgeler tercüme edilmelidir?

En iyisi hangi belgelerin gerekli olduğu ve istendiği konusunda muhtemel gelecekteki işveren ile yapılacak şahsi bir telefon görüşmesinde olayı aydınlatınız. O zaman belgelerinizin alıcı anlamında tam ve eksiksiz olduğundan emin olabilirsiniz.

Dikkat: Belgelerin kişinin kendisi tarafından tercüme edilmesi

Bu gelecekteki işvereniniz karşısında inanılırlığı zayıflatacağı ve profesyonel olmayan bir etki yaratacağı için, genel olarak belgelerin kişinin kendi eliyle bizzat tercüme edilmesi tavsiye edilmemelidir. Resmi kurumlarda tasdiksiz eksik bir tercüme zaten geçerli değildir.   

Her dilde –bizzat bir yabancı dile çok iyi hakimiyet halinde- acemi tercümanlar olarak nerdeyse hiç riayet edilmeyen ve itinalı şekilde tercüme edilebilen basit nüanslar ve farklılıklar vardır. Bu nedenden belgelerinizin aleyhinize taklit edilmemesi için bu yüzden kişinin kendisi tarafından yapılan bir tercüme tavsiye edilmemelidir.   

Artık ana dil konuşanlar olarak “Belge dili” kişinin kendisi için bir bilim olduğunun doğruluğu kabul edilmek zorundadır. Bu yüzden en iyisi belgenizin içeriğini garanti eden ve doğru gramer ve ifade şekliyle tercüme eden profesyonel bir tercümana karar veriniz. İkinci bir ana dili konuşan uzman bir tercüman vasıtasıyla ayrıca bir kalite kontrolü daha fazla güvence sunar ve profesyonel tercümelerin standart usulündendir. 

Tasdikli belgeler

Yanlış sona giden tasarruf yapmayınız! Bu sadece amatörce bir tercüme olmaz bunun dışında amatörce bir tercüme başvuruda bir miktar işinizi geriye çekebilir. Bizzat tasdikli orijinal eklendiği takdirde onay hatası da gerçekten iyi bir intiba için yararlı değildir.

Resmi bir tercümenin gerekli olup olmadığı veya istenip istenmediği konusunda bilgi alınız. Okul ve Yüksek Okul sistemleri ve bunların belgeleri ve aynı şekilde mezuniyet belgeleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir.

Gerçekten neye güvenilir– Referans yazıları & Tavsiyeler

Türkiye’de bir başvuru çantasında yazılar ve belgeler yanında çalışma belgeleri eksik olmamalıdır.  Bir başka deyişle buna yurtdışında sık sık rastlanılıyor.

Uluslararası bir kariyer yapmak isteyen kişi bir çalışma belgesinde değerlendirilmek yerine tercihen ifade gücüne sahip bir referans yazısı ve benzer şekilde bir tavsiye yazısı çerçevesinde  eski işverenleri tarafından tavsiye ettirilmelidir.

Veya başka şekilde ifade etmek gerekirse: Bir çalışma belgesi Anglosaksonlar ile ilgili mekanda öncelikle tavsiye yazısı karakterine sahiptir. Orada işveren Türkiye’deki gibi bir çalışma belgesi düzenlemekle yükümlü değildir. Buna uygun olarak o ülkede ve oralarda Türkiye’de alışıldığı gibi “klasik” çalışma belgesi de daha ehemmiyetsizdir. Buna karşılık “Referans mektupları” ( “tavsiye mektubu veya bonservis olarak da tanımlanan) olarak tanımlanan daha önceki işverenlerin veya doçentlerin referans yazıları ve şifahi bilgiler vermeye hazır ve istekli olma daha önemlidir. Bu sırada mutlaka her görevli memur Türkiye’de şahsen ve benzer şekilde telefonla bir başvuru sahibine bilgi vermeye hazır ve istekli değildir.

En iyi şartlarda referans yazınız aşağıdaki değerlendirme şekillerini içermelidir:

 • (Branş becerileri/mesleki yeterlilik)
 • (Performans)
 • (Dürüstlük, Güvenilirlik)
 • (Şayet önemli ise yönetim becerisi)
 • (Dakiklik ve hazır olma)

Belgeleri tercüme ve tasdik ettirmek –bilmeniz gereken husus!

Liyago Proje Dairesi sizin için belgelerin ve onların tasdiklerinin tercümesi için en önemli hususları derledi:

 • Bütün belgeler  ve aynı şekilde resmi olarak düzenlenen tüm evraklar esas itibariyle tasdikli şekilde tercüme edilmek zorundadırlar. Sadece tasdikle tercüme edilen evraklarınızın resmi olarak kabul görmesi sağlanabilir.
 • Bunun için sadece önemli sayfalar değil, bilakis belgeye ait olan tüm sayfalar tercüme ve tasdik edilmelidir.
 • Bu konuda bir tasdik kaşesi gerekli olduğundan tasdikli tercümeler kişinin kendisine hazırlatılmazlar. Bu mühre bölge Mahkemesinden talep ettikten sonra (talep etmeleri üzerine) sadece devlet tarafından tanınan tercümanlar sahiptir. Kişilerin kendilerinin yaptığı tercümeler resmi belgeler olarak tanınmazlar.  
 • Tüm belgeler yurtdışında bir üniversiteye müracaatta önemli olabilirler. Burada ancak her şeyden önce  mezuniyet belgesi ve aynı şekilde transkript/not çizelgesi (Avrupa çapında geçerli standarda göre bugüne kadarki eğitim performansının not özeti) önemlidir. Yurtdışındaki bir firmaya yapılan müracaatta her şeyden önce üniversite mezuniyetleri ve aynı şekilde şimdiye kadarki işçi çalışma belgeleri şarttır. Tabii ki bir özgeçmiş eksik olmamalıdır. Bu resmi olarak düzenlenen bir belge olmadığı için tasdikli olarak tercüme edilmez. Tercihen muhtemel hatalardan sakınmak için bu belge benzer şekilde profesyonel bir tercüman tarafından tercüme ettirilir. Okul belgelerinin tasdikli tercümesi öncelikle şayet çocuklu aileler göç ederlerse ve çocukların eğitim durumu yabancı okul sistemine entegrasyon için araştırılması gerekirse büyük bir rol oynar.
 • Liyago’da esas itibariyle okul belgeleri, lise diplomaları, çalışma belgeleri, transkriptler/not çizelgeleri ve üniversite belgeleri ve aynı şekilde onay ve kabul belgeleri tercüme edilir. Genel olarak tabii ki tüm belgeler tercüme edilebilir.

Liyago’da belge tercüme etmenin avantajlarına bir bakış

 • Sertifikalı uzman tercümanlar ve lektörler resmi ana dillerini konuşanlardır.
 • 4-göz-prensibiyle kalite güvenliği- tercüme hizmet performansları için DIN EN 15038  Avrupa kalite standardına göre sertifikalandırma/belgeleme
 • En kısa zamanda da uyabileceğiniz Ekspres-Hizmet
 • Evraklarınızın güvenilir şekilde işlem görmesi Liyago için doğal bir şeydir.
 • İyi bilinmelidir ki ekspres kayıt olmadan da tercümesi hazırlanmış ve tasdik edilmiş evlilik belgenizi 48 saat içinde size geri gönderiyoruz.

Categories: