Ana içeriğe atla
Fivestar: 
Average: 5 (8 votes)

Kürtçe Hakkında

Kürtçe 20 milyondan fazla Kürt'ün birlikte yaşadığı büyük bir bölgenin dilidir.Kürtçe Hint-Avrupa dil ailesinin İran-Aryan grubuna bağlıdır.

Milattan önce 2000-1000 yılları arasında İrandan ve Orta Asyadan gelen insanlarında bu bölgeye yerleşmesiyle Kürt dili diğer dillerle etkileşime girmeye başladı ve değişime uğradı.Bazıları buna tamamen karşı çıkıp dillerini korusada bölgedeki bazı Kürtler bununda etkisiyle tamamen asimile oldu ve şu anda Türkiye,Irak ve İran'da  Kürtçe bilmeyen oldukça Kürt bulunmakta.

Kürtçe İran-Aryan dillerinin Kuzey-Doğu grubunda yer almaktadır.Konuşma dilinde kullanımları açısından 3 gruba ayrılmıştır.

Konuşan kişi sayısını göz önüne alırsak en büyük grup Kuzeyde konuşulan 'Kurmanci' denilen lehçedir.Kurmanci Türkiye,Suriye ve İran ve Irak'ın belirli bölgelerinde yaşayan kürtler tarafından kullanılır.Ayrıca Afganistan'da Kabul çevresinde yaşayan 200 000 Kürtte bu Lehçeyi kullanmaktadır.Bu grup yazınsal bir dilin oluşmasınada öncülük etmiştir.

İkinci grup Irak'ın kuzeydoğusunda konuşulan 'Sorani' lehçesidir.Sorani lehçeside yazın dili olarak kullanılmıştır.

Üçüncü grup ise 'Leki' adı verilen güney lehçesidir. İran-Irak hattı dışında Türkiye'de Şeyhbızın aşireti tarafından konuşulur.

Kürt entellektüelleri yüzyıllarca kendilerini bölgedeki yönetimin diliyle kendilerini yansıtmışlardır.Çoğu Kürt entellektüel Arapça,Farsça ve Türkçe eserler vermiştir.13. yüzyılda eserler veren Kürt tarihçi İbn al-Assir arapça eserler vermiştir.1501 yılında Osmanlı'da büyük bir mevki sahibi olan İdris Bitlisi 'sekiz cennet' isimli Farsça kitabında Osmanlı'nın ilk sekiz padişahının hikayesini anlatmıştır.Sharaf Khan Bidlisi 16. yüzyılın sonlarında yazdığı ve kürtlerin tarihçesi hakkından orta çağdan günümüze gelen en önemli eserlerden biri olan 'Kürt halkının tarihi' adlı eserini Farsça kaleme almıştır.

Kürt Edebiyatının başlangıç tarihini belirlemek oldukça zordur çünkü Kürtlerin islamiyetten önceki yaşantısıyla ilgili pek bilgi bulunmamaktadır.

Kürtçe alfabe olarak latin,kril ve arap alfabesini kullanmıştır.Arap harfleri kullanılarak oluşturulan Kürtçe alfabesine Farsçada bazı eklemeler yapılmıştır.Latin harfleriyle yazılan Kürtçe alfabesinde ise 31 harf bulunmaktadır.

Liyago.com olarak Kürtçe dilinden yapacağınız çevirilerinizde de uzman kadromuzla her türlü ihtiyacınızı karşılayabiliriz.Kürtçeye tamamen hakim çevirmenlerimiz sayesinde sorunsuz çeviriler size sadece bilgisayarınız kadar uzaklıkta.

Categories: