Ana içeriğe atla

Yunanca klavye - Yunanca harfleri

Sanal klavye:

Grekçe Alfabe M.Ö. 10. Yüzyılda geliştirildi ve yazısının dış görünümü bugüne kadar hemen hemen hiç değişmedi. Ancak yazı işaretinde (harfinde) Avrupa çapında yayılmış Latin Alfabesinden büyük oranda farklılık gösterdiğinden, bilgisayarda kayıt için ayrı bir klavyeye ihtiyaç vardır. Bu konuda sanal bir klavye de Grekçeye iyi bir alternatif teşkil etmektedir. Bununla ek bir özel klavyeye ihtiyaç duyulmaksızın bilgisayardaki metinler çıkarttırılır.    

Harfler (yazı işaretleri) kayıt eklenmiş (montaj yapılmış) bir ekran klavyesinde seçilir ve böylece metin çıkarılır. İşaret seçimi mausla yapılır. Ek olarak sanal bir Grekçe klavye sıklıkla bağlanmış bir klavye ile de kullanılabilir. Bu durumda ekstra kullanılan klavye donanımı Grekçe donanımla değiştirilir. Ve böylece arzu edilen her klavyede sanal bir klavye yardımıyla Grekçe yazılabilir.

Grekçe yazı kendi gelişimi içerisinde Fenike yazısına kadar geri gidiyor ve aynı zamanda Latince, Kirilce ve Kıptice gibi birçok diğer bugün Avrupa’da yayılmış yazılar için bir temel teşkil etmektedir. Grekçe toplam 24 harfe sahip, bunlardan 17’si  sessiz yedisi sesli harftir. Ayrıca büyük ve küçük harfler arasında farklılık vardır. Çok heceli kelimelerde vurgulanan hece için bir vurgulama işareti eklenmektedir. Bu vurgulama sistemi 1982 yılında kullanımdan kaldırılmış, ancak bugün seyrekleştirilmiş ve henüz kullanılan komplike bir şive/vurgu sisteminin sadeleşmiş bir şeklini göstermektedir.

Bir Grekçe klavye metin tasarımlı yazı oldukça komplike değildir. Klavye donanımı geniş çapta yaygın QWERT-Sistemine uyumludur. Grekçede uygun işareti olmayan işaret tuşları karşılığı ayrıca Grekçede bulunan işaretlerle donatılır. Latince yazı sistemiyle büyük benzerliği nedeniyle sanal bir klavye yardımıyla bağlı bir klavye üzerinden Grekçenin girilmesi tavsiye olunur.