Ana içeriğe atla
Star: 
Average: 4.6 (39 votes)

Süryanice Türkçe

Orta Doğuda Süryanice konuşan halkların tarihçesi üç bin yıl öncesine dayanır ve bu halklar kültürel açıdan önemli roller üstlenmişlerdir.  Bu halklar eski çağlardaki Mezopotamyalılar ve Arap ve İslam uygarlıkların oluşması arasında bir bağlantı olarak görev almışlardır. Süryani Hıristiyanların büyük bölümü 20. Yüzyıla kadar Irak, Suriye, İran, Lübnan ve Türkiye’nin güneydoğusunda bulunan Suriye sınırında yaşamışlardır. Ancak Süryani Hıristiyanların büyük çoğunluğu, yani yaklaşık 50.000 insan Türkiye’den Avrupa’ya ve de bilhassa İsveç’e göç etmişlerdir. Türkiye’de yeni Süryanice dilini kullanan kişinin sayısı üç binden azdır. Ancak bu dil tehlike altındadır, çünkü dili konuşanların çoğunluğu Diasporada ve böylece başka diller konuşulan ortamlarda yaşamaktadırlar.

Bu dili ayakta tutabilmek ve ileriye taşıyabilmek için büyük uğraşlar gerekmektedir.