Ana içeriğe atla

Rusça klavye - Rusça harfleri

Sanal klavye:

Bilgisayarda Rusça bir metin yazabilmek için Kiril yazısı klavyesine ihtiyaç vardır. Kiril alfabesi, Avrupa’da oldukça yaygın olan Latin alfabesinden çok farklıdır. Latin harflere dayanan klasik bir klavyede Rusça bir metin yazmak neredeyse imkânsızdır. 
Birçok Avrupa dilinde kullanılan Latin alfabesi gibi Kiril yazısı da ağırlıklı olarak Yunan alfabesine dayanmaktadır. Kiril yazısının yunan yazı sistemi ile olan benzerlikleri Latin yazısına göre çok daha fazladır. Bu aynı zamanda Latin yazı sisteminin bir ara basamak olan Etrurya yazı sistemine dayanmasından kaynaklanmaktadır. 

Kiril yazısının milattan sonra 9. veya 10. yüzyılda bugünkü Bulgaristan’da ortaya çıktığı sanılmaktadır. Tam olarak hangi zaman dilimde ortaya çıktığı ise bugün hala bilinmemektedir. Ancak Kiril yazı sisteminin, adını taşıdığı Kyrill von Saloniki tarafından geliştirilmediği çok daha kesin bir bilgi. Bu şahsiyet daha önce Slav dilleri için özel bir yazı geliştirmişti. 
Aynı zamanda Glagolit alfabesinden gelen harfler Yunan alfabesinin harfleri ile birlikte Kiril yazısına dâhil oldu. Slav dilindeki seslerin çıkartılması için kullanılıyorlardı çünkü bunlar Yunan alfabesi ile çıkartılamıyordu. 

Rusçanın yanı sıra Bulgarca, Makedonca ve Sırp-Hırvatça da Kiril alfabesi ile yazılmaktadır. Her dil sisteminde kullanılan karakter sayısı farklıdır. Örneğin Rusçada 33 adet karakter kullanılmaktadır. 
Sanal klavye ile bilgisayarda ek bir klavye olmadan Latin klavyesi ile Rusça bir metin yazmak mümkündür. Böylece ek bir klavye olmadan da Rusça metin yazılabilir. Ekrana yansıtılan klavye ile fare yardımıyla yazı yazılabilmektedir. Bu işlem farklı metinler yazmak için uygundur.