Ana içeriğe atla
Star: 
Average: 4.2 (68 votes)

Osmanlıca Türkçe

Osmanlıca dili Oğuz Türkçesini temel almıştır ve Osmanlı İmparatorluğunun bağlayıcı yönetim diliydi. İmparatorluğun kuruluş aşamasında eski Osmanlıca dili kullanılırken hem yönetim dili olarak, hem de halk tarafından kullanılırken, 15. Yüzyıldan sonraki dönemlerde Arapça ve Farsça dillerinden bazı unsurlar dile dahil edilmiştir.

Bu esnada bilhassa Arapça dilinin yazılı kullanımından dolayı asıl Türk sözvarlığı kenara itilmiştir. Böylece Arapça ve Farsça dillerinin gramerinin bazı bölümleri Osmanlıca yazının ve dilinin birer unsuru haline gelmiştir. Çeşitli dil gruplarının yazılarından oluşmuş olan bu karışım bazı yazı tiplerini ve yazı türlerini de geliştirmiştir. Bunlar çeşitli kademelere ait gruplarca çeşitli telaffuz şekilleri ve şekillendirme çizgilerinde birçok özellikler eklenerek kullanılmışlardır.