Ana içeriğe atla
Star: 
Average: 3.9 (2102 votes)

Arapça Türkçe

Arapça ücretsiz çeviri için lütfen metni yazın.*

 

Mevcut versiyon çeviri yetmiyorsa diger versiyonları kullanın Versiyon 2 | Versiyon 3

Arapça, en önemli dünya dilleri arasında yerini almaktadır. Bu dil dünyada yaklaşık 320 milyon insan tarafından anadilde ve yaklaşık 60 milyon insan tarafından da yabancı dil olarak konuşulmaktadır. Dilin bu denli geniş çaplı yaygınlaşmasının nedeni öncelikle İslamiyete bağlı olmasından kaynaklanır. Arapça, öncelikle Kuzey Afrika ve Arap Yarımadasının büyük kesimlerinde konuşulmaktadır. Arapça konuşan ülkeler örneğin Mısır, Fas, Cezayir Libya, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri'dir.

Çoğu dilde olduğu gibi, Arapça'da da konuşulan ve yazılan dil arasında belirgin şekilde fark vardır. Arapça neredeyse standart bir şekilde konuşulmaz. Arapça dilini konuşan değişik ülkelerde farklı lehçeyle konuşulur. Bu lehçeler birbirinden kısmen yoğun farklılıklar gösterir ve lehçeye sahip olanlar aralarında konuşurken iletişim güçlükleri yaşarlar.

Bu lehçeleri birbirine bağlayan unsur ise modern standart Arapçadır. Bu dilin İslam dininde önemli bir yeri vardır, çünkü Kuran'ı Kerim klasik Arapça dilinde yazılmış olup halen standart Arapça'ya çok benzemektedir. Bu nedenle Kuran'ı Kerimi anlayabilmek için standart Arapça bilgisine sahip olmak şarttır. Dinsel alanda kullanılmasının yanında standart Arapça her şeyden önce lehçeyi kapsayıcı yazı dilinde kullanılmaktadır.

Standart Arapçanın yazı dilindeki bütünsel kullanılışı, Arapça - Türkçe çevirilerinde büyük bir kolaylık sağlar. Böylelikle bu dilin oldukça büyük çapta yaygın olmasından dolayı değişik ülkelerden gelen metinlerin çevirileri, çevirmenin ilgili dilin lehçesine hakim olması gerekmeden kolaylıkla yapılabilmektedir.

Menşe ülkeler nasıl birbirinden farklı ise metin türü de Arapça - Türkçe çevirisi yapılacak olan Arapça bir metin için o kadar farklı olabilir. Bu metin türlerinin her birinin kendine özel özellikleri vardır ve bir çevirmeni değişik şekillerde zorlamaktadır. Bu nedenle Arapça - Türkçe olan bir çeviriyi dilsel uzmanlıklarının yanında ilgili metnin gerektirdiği uzman bilgisine de sahip çevirmenlere teslim etmekteyiz.